eesti keeles на русском

Teie peo edukaks kulgemiseks palume arvestada järgnevaga:

 • Ürituse korraldamisel palume pidada kinni kokkulepitud ajakavast, tagamaks võimalus mängutuba kasutada ka teistel klientidel;
 • Mängutoa kasutus on kliendile ürituse ettevalmistamistamiseks tagatud 15 minutit enne ning kliendi poolt vabastatav 15 minutit peale broneeritud kellaaega;
 • Mängutoas käitutakse heatahtlikult ning arvestatakse üksteisega;
 • Ürituse ning külaliste eest vastutav isik on “Panda Mängutoa” teenuse tellija, või tema poolt volitatud isik;
 • Mängutoas on lubatud viibida ainult vahetusjalanõudes või sokkides;
 • „Panda Mängutuba“ ei vastuta külastajate riiete ja isiklike asjade eest;
 • Laste turvalisuse eest vastutavad mängutoas täielikult nende vanemad, saatjad ja/või ürituse eest vastutav isik;
 • Mängutoas hoitakse puhtust ja korda;
 • Mängutoas on keelatud tarbida alkohoolseid jooke ning tubakatooteid;
 • Mikrolaineahjus palume kasutada ainult selleks ette nähtud nõusid;
 • Mängutoa kööginõude kasutamisel tuleb nad endajärel ka ära pesta;
 • Mängualasse ei minda söögi ega joogiga. Selleks on mängutoas ette nähtud oma koht kööginurgas. Toidujäätmete koristamine väljastpoolt seda on ürituse eest vastutava isiku kohus;
 • Mängualasse ei tohi viia ohtlikke esemeid, millega võite põhjustada õnnetusi;
 • Mängutoas olevaid mänguasju tuleb kasutada heaperemehelikult ning hoida neid ka järgmistele;
 • Kui mängutoas olev mänguasi või muu mängutoa vara läheb katki, palume anda sellest teada mängutoa administraatorile;
 • Tahtlikult või hoolimatusest tingitud varalise kahju tekitamisel on õigus “Panda Mängutoal” nõuda välja kahju külaliste eest vastutavalt isikult;
 • Mängutoas olevaid esemeid ei tohi viia “Panda Mängutoa” ruumidest välja;
 • Pürotehnika ja ilutulestiku kasutamine mängutoas on keelatud;
 • Peo lõppedes tuleb mänguasjad paigutada tagasi omale kohale;
 • Peo lõppedes palume tekkinud olmeprügi visata selleks ette nähtud kohta;
 • Mängutoas on keelatud viibida koos lemmikloomadega;
 • Küsimuste ja probleemide korral palume pöörduda mängutoa administraatori poole.


 • Lugupidamisega,
  Panda mängutuba

18. aprillist 2013 17. aprillini 2014 aitas Panda Mängutuba OÜ-l põhivara soetada ja turundustegevusi ellu viia Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja starditoetuse programm.