eesti keeles на русском

Teie peo edukaks kulgemiseks palume arvestada järgnevaga:

 • Ürituse korraldamisel palume pidada kinni kokkulepitud ajakavast, tagamaks võimalus mängutuba kasutada ka teistel klientidel;
 • Mängutoa kasutus on kliendile ürituse ettevalmistamistamiseks tagatud 15 minutit enne peo aja algust. Lõpetama palume õigeaegselt;
 • Mängutoas käitutakse heatahtlikult ning arvestatakse üksteisega;
 • Ürituse ning külaliste eest vastutav isik on “Panda Mängutoa” teenuse tellija, või tema poolt volitatud isik;
 • Mängutoas on lubatud viibida ainult vahetusjalanõudes või sokkides;
 • „Panda Mängutuba“ ei vastuta külastajate riiete ja isiklike asjade eest;
 • Vanemad/saatjad on kohustatud jälgima laste tegevust. Panda Mängutuba OÜ ei vastuta õnnetuste eest v.a juhtumid, mis on tekkinud varustuse rikke tõttu.Palume arvestada, et mitte kõik mängutoas olevad atraktsioonid sobivad lastele igas vanuses;

  NB! Autoga liumäe kasutamisel jälgida tähelepanelikult, et lapsed ei satuks auto sõidurajale, mille tagajärjeks võib olla kokkupõrge liikuva autoga.

 • Mängutoas hoitakse puhtust ja korda;
 • Mängutoas on keelatud tarbida alkohoolseid jooke ning tubakatooteid;
 • Mikrolaineahjus palume kasutada ainult selleks ette nähtud nõusid;
 • Mängutoa kööginõude kasutamisel tuleb nad endajärel ka ära pesta;
 • Mängualasse ei minda söögi ega joogiga. Selleks on mängutoas ette nähtud oma koht kööginurgas. Toidujäätmete koristamine väljastpoolt seda on ürituse eest vastutava isiku kohus;
 • Mängualasse ei tohi viia ohtlikke esemeid, millega võite põhjustada õnnetusi;
 • Mängutoas olevaid mänguasju tuleb kasutada heaperemehelikult ning hoida neid ka järgmistele;
 • Kui mängutoas olev mänguasi või muu mängutoa vara läheb katki, palume anda sellest teada mängutoa administraatorile;
 • Tahtlikult või hoolimatusest tingitud varalise kahju tekitamisel on õigus “Panda Mängutoal” nõuda välja kahju külaliste eest vastutavalt isikult;
 • Mängutoas olevaid esemeid ei tohi viia “Panda Mängutoa” ruumidest välja;
 • Pürotehnika ja ilutulestiku kasutamine mängutoas on keelatud;
 • Peo lõppedes tuleb mänguasjad paigutada tagasi omale kohale;
 • Peo lõppedes palume tekkinud olmeprügi visata selleks ette nähtud kohta;
 • Mängutoas on keelatud viibida koos lemmikloomadega;
 • Broneeringuaeg Panda mängutoas on kokku 3,15 tundi. Sellest peo aeg on 2,45 tundi ning enne pidu on Teil aega 15 min ettevalmistusteks ja peale pidu 15 min koristuseks;
 • Küsimuste ja probleemide korral palume pöörduda mängutoa administraatori poole.


 • Lugupidamisega,
  Panda mängutuba

18. aprillist 2013 17. aprillini 2014 aitas Panda Mängutuba OÜ-l põhivara soetada ja turundustegevusi ellu viia Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja starditoetuse programm.